دسته بندی

Share

» :: 160سوالات تستی کاربر رایانه

سوالات ( تستی )کتبی کاربر رایانه   ( 1 )                                          مرکز مهارت آموزی صنعت فیلم سپاهان

                                                            

1- کدام یک از کلیدهای زیربرای پاک کردن حرف جلوی مکان نما استفاده می شود ؟

الف ) Back space                                ب) Delete                            ج) Shift                                 د) Space bar

2- کدام یک از اجزای تشکیل دهنده هارد دیسک نمی باشد ؟

الف ) Sector                                         ب)  Cluster                                          ج)  Track                                               د) Dynamic

3- در نرم افزار Windows media player کاربرد گزینه  Shuffleچیست ؟

الف) توقف کامل فایل                            ب) رفتن به آهنگ بعدی                       ج) تکرار آهنگ ها                                 د) پخش تصادفی آهنگ ها

4- در قسمت خواص درایوها کدام گزینه  ، ظرفیت درایو را نمایش می دهد ؟

الف ) Space                                          ب)  Used space                 ج) Capacity                                         د) Free space

5- کدام گزینه برداشتن خطا های سیستمی و تغییر سیستم عامل هنگام بوت شدن دستگاه استفاده می شود ؟

الف ) Hardware                  ب) Remote                                         ج) General                                          د) Advanced

خرید و دانلود محصول

1397/02/13
سوالات تستی کاربر رایانه , 160 سوال تستی کاربر رایانه با جواب , سولات تستی کاربر رایانه همراه با جواب برای رشته های کاردانش , کاربر رایانه