دسته بندی

Share

» :: استخراج و شناسایی آلکالویید ها ی تروپان به روش شیمیایی و کروماتوگرافی

آلکالوئید معمولاً دارای یک اتم ازت است. بعضی از آلکالوئید ها مانند ارگوتامین ممکن است تا پنج  عدد ازت در مولکول آن وجود داشته باشد و اتم ازت ممکن است به صورت آمین نوع اول و دوم و سوم باشد چنین ترکیبی دارای خاصیت قلیایی است. قدرت این ترکیب بستگی به ساختمان مولکول و محل قرار گرفتن سایر عوامل در مولکول دارد. آلکالوئید هایی که اتم ازت چهار ظرفیتی دارند مانند کلروهیدارت توبوکورارین یا کلروهیدرات موسکادین از نظر کلی جزء آلکالوئید محسوب نمی شود. چون اتم ازت در این ترکیبات فاقد اتم هیدروژن است. و خواص شیمیایی آن کاملاً متفاوت است. ولی از نظر سهولت این ترکیبات نیز جزء آلکالوئید ها طبقه بندی می شوند...... 

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغ اندکی به کلیه مطالب ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید.

             

سپاسگزاریم.


خرید و دانلود محصول

1396/10/23
تروپان , آلکالویید ها , کروماتوگرافی , استخراج و شناسایی آلکالویید ها , آلکالویید ها ی تروپان