دسته بندی

Share

» :: مبحث پدیده تصادفی
در این فایل، دو صفحه توضیحخ در خصوص مبحث پدیده های تصادفی و قطعی ریاضی سال سوم ارائه می شود.
خرید و دانلود محصول

1396/11/13
ریاضی سال سوم , پدیده های تصادفی , جبر و احتمال , ریاضی , جزوه آموزشی مبحث پدیده های تصادفی و قطعی سال سوم ریاضی
تعداد صفحات : 2 | نام درس : جبر و احتمال | مقطع و رشته : سوم ریاضی | نام کامل مبحث : پدیده های تصادفی و قطعی |