دسته بندی

Share

» :: اثرات منفی اعتیاد به شبکه اجتماعی به همراه ترجمه انگلیسی
--- خرید و دانلود محصول

1397/01/30
اثرات منفی شبکه های اجتماعی مجازی بر اعضای خانواده , اینترنت , اثرات مخرب شبکه های اجتماعی , عدم استفاده صحیح از اینترنت
تعداد صفحات : ۷ صفحه | منظور از گردآوری : بررسی استفاده غیر صحیح از اینترنت و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی |